Reštaurácia Best One

Kontakt

GASTRO BEST s.r.o

prevádzka BEST ONE

Galvániho 17/C
Ružinov, Bratislava II.

ICO:45457531

IC DPH: SK2023004368

Zap. v OR OS BAI, vl.č.64014/B

OBJEDNÁVKY

Mobil: +421 903 500 405
E-Mail: bestone@mail.t-com.sk